03:27:28

پنج شنبه, 26 مهر 1397اطلاعیه های مالی

اطلاعیه های دانشجویی و فرهنگی

کارکنان مرکز

«««معاون آموزشی»»»

       خانم فهیمه تقی پور

 

.........................................................................

«««مدیر اجرایی»»»

      آقای محسن تقی پور

 

.........................................................................

 

«««مدیرآموزش و پژوهش»»»

 

    آقای وهاب بهرامی   

.........................................................................

«««کارشناسان آموزش»»»

خانم میرزایی

خانم آجودانی

خانم خداوردی

 ........................................................................

«««مدیر فرهنگی»»»

 

  آقای مهران مرادی

.........................................................................

 

 

«««فارغ التحصیلان»»»

 

خانم حیاتی

 

.........................................................................

«««کارشناس مدرسان»»»

خانم مرادی

 

.........................................................................

 

«««کارشناس مالی»»»

خانم نصیری

خانم ساعد پناه

.........................................................................

 

«««حراست»»»

خانم قائمی