09:43:32

شنبه, 03 آبان 1393


اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

کلاس ساعت 14 الی 16 استاد محبی فر روز شنبه مورخ 93/8/3 برگزار نمی گردد. مابقی کلاسهای استاد محبی فر در این روز برگزار خواهد شد.

کلیه کلاسهای استاد عرفانیان در ورز شنبه مورخ 93/8/3 برگزار نمی گردد.

ادامه مطلب

فارغ التحصيلان

مراحل درخواست ، صدور و دريافت گواهي موقت

شيوه درخواست و صدور و دريافت دانشنامه  (اصل مدرک)

ليست فارغ التحصيلان صدور گواهي موقت شده

 

 

ادامه مطلب

اطلاعیه های مالی

اطلاعیه های دانشجویی و فرهنگی