07:47:31

پنج شنبه, 09 بهمن 1393


اطلاعیه برگزاری کلاس های جبرانی

در صورت برگزاری کلاسهای جبرانی در این قسمت اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

در صورت عدم برگزاری کلاسها در این قسمت اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه مطلب

فارغ التحصيلان

مراحل درخواست ، صدور و دريافت گواهي موقت

شيوه درخواست و صدور و دريافت دانشنامه  (اصل مدرک)

ليست فارغ التحصيلان صدور گواهي موقت شده

 

 

ادامه مطلب

اطلاعیه های دانشجویی و فرهنگی