11:17:43

چهارشنبه, 29 مرداد 1393


اطلاعیه امتحانات

امتحان درس فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد صدری روز یکشنبه مورخ 93/05/26 در ساعت 14 برگزار می گردد

ادامه مطلب

اطلاعیه برگزاری کلاس ها

- کلاس های جبرانی رشته روابط عمومی مربوط به درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات خانم نمیرانیان به شرح زیر برگزار می گردد:

پنج شنبه 93/05/23 از ساعت 12 الی 15

دوشنبه 93/05/27 از ساعت 18:30 الی 20

- کلاس های جبرانی رشته انیمیشن مربوط به درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات خانم نمیرانیان به شرح زیر برگزار می گردد:

چهارشنبه 93/05/22 از ساعت 9 الی 12

چهارشنبه 29/05/1393 از ساعت 9 الی 12

پنج شنبه 93/05/23 از ساعت 9 الی 12

- کلاس های جبرانی روز سه شنبه  خانم غفاری جاهد به شرح زیر برگزار می گردد:

روز سه شنبه مورخ 93/05/21 از ساعت 8:30 الی 10

روز سه شنبه مورخ 93/05/28 از اعت 8:30 الی 10

- کلاس های جبرانی روز پنج شنبه خانم غفاری جاهد به شرح زیر برگزار می گردد:

روز پنج شنبه مورخ 93/05/23 از ساعت 17:30 الی 19:30

روز پنج شنبه مورخ 93/05/30 از ساعت 17:30 الی 19:30

- کلاس های جبرانی کاربرد وسایل سمعی بصری استاد خاکی به شرح زیر برگزار می گردد:

1 روز یکشنبه مورخ 93/06/02 از ساعت 14 الی 17

2 روز پنج شنبه مورخ 93/06/06 از ساعت 13:30 الی 17

 

 

 

ادامه مطلب

فارغ التحصيلان

مراحل درخواست ، صدور و دريافت گواهي موقت

شيوه درخواست و صدور و دريافت دانشنامه  (اصل مدرک)

ليست فارغ التحصيلان صدور گواهي موقت شده

 

 

ادامه مطلب

نمرات دروس پيشنياز کارشناسي

اطلاعیه های آموزش

اطلاعیه های مالی