01:26:36

دوشنبه, 10 شهریور 1393


اطلاعیه امتحانات
اطلاعیه برگزاری کلاس ها

- کلاس های جبرانی کاربرد وسایل سمعی بصری استاد خاکی به شرح زیر برگزار می گردد:

1 روز یکشنبه مورخ 93/06/02 از ساعت 14 الی 17

2 روز پنج شنبه مورخ 93/06/06 از ساعت 13:30 الی 17

 

 

 

ادامه مطلب

فارغ التحصيلان

مراحل درخواست ، صدور و دريافت گواهي موقت

شيوه درخواست و صدور و دريافت دانشنامه  (اصل مدرک)

ليست فارغ التحصيلان صدور گواهي موقت شده

 

 

ادامه مطلب

نمرات دروس پيشنياز کارشناسي

اطلاعیه های مالی