01:47:52

سه شنبه, 29 مهر 1393


اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

کلاس طراحی فیگور انسان رشته انیمیشن استاد اورنگ روز چهارشنبه مورخ 23/07/93 ساعت 8 الی 10:30 برگزار نمی گردد

 

 کلاس کارگاه طراحی رشته انیمیشن استاد اورنگ روز چهارشنبه مورخ 23/07/93 ساعت 10:45 الی 13:45 برگزار نمی گردد

ادامه مطلب

فارغ التحصيلان

مراحل درخواست ، صدور و دريافت گواهي موقت

شيوه درخواست و صدور و دريافت دانشنامه  (اصل مدرک)

ليست فارغ التحصيلان صدور گواهي موقت شده

 

 

ادامه مطلب

اطلاعیه های مالی

اطلاعیه های دانشجویی و فرهنگی